czwartek, 16 maja 2013

[124] Zaproszenie do DUCH- a

                                                  DUCH - Doroczny Uczynek Charytatywny

Młodzi wolontariusze, uczniowie liceum nr V w Warszawie prowadzą coroczną akcję, o której szerzej można przeczytać na stronie http://www.vlo.edu.pl/volontariat/index.html .DUCH jednak nie mógłby się odbyć gdyby nie wsparcie darczyńców. Podczas imprezy odbędzie się między innymi aukcja i loteria. Zwracam się do wszystkich wytwórców z prośbą o zaopatrzenie aukcji i loterii w swoje wyroby, które uświetnią imprezę. Datek nie musi być duży - każdy ofiarowany przedmiot się liczy.

Więcej wiadomości znajdziecie Państwo tutaj

Ofiarowany drobiazg przesyłamy na adres:

V LO im. Księcia J. Poniatowskiego
ul. Nowolipie 8 
00 - 150  Warszawa

Serdecznie zapraszam - pójdźmy z DUCH - em (czasu), ofiarowując okruch własnej pracy - ofiarowujemy komuś serce. Proszę o udostępnienie tej notki na swoich blogach.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz